Sudski tumač za albanski jezik

Sudski tumač-evropski jezici » Sudski tumač za albanski jezik

Sudski tumač za albanski jezik agencije FLASH pruža profesionalne usluge sudskog tumačenja i prevođenja za albanski jezik za široku lepezu klijenata i projekata, uključujući poslovnu korespondenciju, marketing, prodaju, medicinu, ekonomiju, prava itd.

Stručni prevodioci za albanski jezik agencije FLASH raspolažu značajnom količinom iskustva u prevođenju na albanski jezik i sa arapskog jezika na druge jezike, a većina ima nekoliko oblasti jezičke stručnosti.

Sudski tumač - prevodilac za albanski jezik se može angažovati kao:

 • Sudski tumač za albanski jezik za prevođenje poslovne dokumentacije
 • Sudski tumač za albanski jezik za venčanja
 • Sudski tumač za albanski jezik za otvaranje firme
 • Sudski tumač za albanski jezik za prevođenje školske dokumentacije (diplome i svedočanstva)
 • Sudski tumač za albanski jezik za prevođenje stručnih tekstova
 • Prevodilac za albanski jezik za sajtove
 • Prevodilac ili sudski tumač za albanski jezikza konsekutivno prevođenje 1*
 • Prevodilac ili sudski tumač za albanski jezik za simultano prevođenje 2*
 • Prevodilac i sudski tumač za albanski jezik za lekturu i korekturu prevoda

Zašto sudski tumač - prevodilac za albanski jezik agencije FLASH

Sudski tumač za albanski jezik agencije FLASH nudi najkvalitetnije i najpovoljnije usluge sudskog tumačenja i prevođenja za albanski jezik u Srbiji. Naši sudski tumači i prevodioci za albanski jezik prevode dokumenta i nude usluge ostalih vrsta prevoda koji su verodostojni originalu u svakom pogledu.

Korišćenjem usluga iskusnih sudskih tumača-prevodilaca za albanski jezik, agencija FLASH garantuje da će svaki prevedeni dokument biti validan pred svim institucijama i organima koji ih zahtevaju.

Za prevođenje dokumenata koristi se albanski jezik, kao i sve njegove nijanse radi što verodostojnijeg rezultata.

Za sudsko tumačenje i prevođenje za albanski jezik, agencija FLASH angažuje samo najkvalitetnije sudske tumače.

Kako koristiti usluge sudskog tumača i prevodioca za albanski jezik

Naručivanje usluga sudskog tumača ili prevodioca za albanski jezik je jednostavno. Dokument možete poslati u elektronskoj formi na email: tumac.beograd@gmail.com, a ostale usluge prevoda ili sudskog tumača, kao što su simultano ili konsekutivno prevođenje možete ugovoriti putem telefona: 060 54 55 484.

Odgovorno lice agencije sudskog tumača i prevodioca FLASH će vam poslati odgovarajući odgovor sa ponudom (cena i rok izvršenja usluge) mailom, ili će vam ponudu saopštiti telefonom.

Hvala na poverenju – Sudsko tumačenje i prevođenje agencija FLASH

 

 

Pojmovi

1* Konsekutivno prevođenje podrazumeva prevođenje bez korišćenja uređaja (tehnike) za simultano prevođenje. Prevod se vrši kada izlagač završi izlaganje u celosti ili nakon određenih delova (kod zahtevnih tema). Kod prevođenja dužih odlomaka, koristi se posebna tehnika beleški kao podrška pamćenju i prevođenju. S obzirom da zahteva veći utrošak vremena, pomenuta tehnika prevođenja više odgovara prevođenju sa sastanaka i konferencija, u okviru manjih radnih grupa i sl.

2* Simultano prevođenje predstavlja složen proces tokom kojeg se paralelno odvija nekoliko različitih aktivnosti (slušanje - analiza sadržaja - anticipiranje onoga što još nije izrečeno - prevod na ciljni jezik - govor). Simultano prevođenje zahteva visoku koncentraciju prevodioca, tako da jedan prevodilac može kvalitetno prevoditi najviše 30 do 40 minuta. U slučaju potrebe za dužim angažovanjem za prevođenje sa jednog stranog jezika, neophodno je angažovati 2 simultana prevodioca koji se međusobno smenjuju tokom prevođenja.


OSTALE USLUGE TUMAČA
 • Lektura - lektorisanje prevoda

  Lektura- lektorisanje prevoda

  Lektura, korektura i redaktura prevoda za sve jezike. Pošaljite prevod i veoma brzo ćete dobiti odgovor sa predlogom rešenja i cene...

 • Prevod diploma, svedočanstava, uverenja

  Prevod diploma i ostalih dokumenata za lekare i medicinske sestre

  Prevod diploma, svedočanstava, uverenja i potvrda sa i bez overe u Agenciji sudskog tumača Flash. Prevod i svih ostalih dokumenata na sve jezike...

 • Prevod plana i programa nastave

  Prevod nastavnih planova i programa medicinskih fakulteta za lekare, prevod diploma i svedočanstava za medicinske sestre. Prevod svih stručnih tekstova za sve profesije...

 • Prevod sajtova

  Prevod tekstova za sajtove za sve jezike. Prevođenje tekstova za sajtove se može raditi preuzimanjem postojećih tekstova sa sajta ili slanjem tekstova za sajtove...

 • Sudski tumač za otvaranje firme

  Sudski tumač Beograd - Otvaranje firme u Srbiji i inostranstvu

  Sudski tumač za otvaranje novih firmi stranih državljana u Srbiji i otvaranje firme od strane naših državljana u inostranstvu... Ubrzajte ceo proces pozovite nas na 060 54 55 484 ili 064 944 18 58...

 • Sudski tumač za stručne tekstove

  Sudski prevod stručnih tekstova Beograd

  Sudski tumač za stručne tekstove, prevod sa overom za diplome i svedočanstva je u većini slučajeva obavezan, bilo da se radi o prevodu na srpski ili sa srpskog jezika na bilo koji drugi jezik...

 • Sudski tumač za sve jezike

  Sudski tumač Beograd - Sudski prevod sa overom Beograd

  Sudski tumači Agencije Flash su vrhunski stručnjaci u oblasti prevoda, a prevod sa overom se može raditi sa bilo kog na bilo koji jezik. Pozovite nas i uverite se u mogućnosti naših sudskih tumača...

 • Sudski tumač za ugovore

  Sudski tumač za ugovore-Prevod ugovora sa overom Beograd

  Sudski tumači u Agenciji Flash su takođe specijalizovani i za prevod ugovora svih vrsta. Prevod ugovora sa overom sudskog tumača je moguć na bilo koji jezik, veoma povoljno i brzo...

 • Sudski tumač za venčanja

  Sudski tumač za venčanja-Prisustvo sudskog tumača na venčanju

  Sudski tumač, odnosno njegovo prisustvo, je u nekim slučajevima obavezno prilikom sklapanja brakova pred zvaničnim institucijama. Sudski tumač-prevodilac Agencije Flash je tu za vas...

 • Pošaljite fajl za prevod

  Sudski tumač Beograd - prevod poslatih fajlova

  Slanje fajla ili fajlova za prevod ili sudsko tumačenje možete uraditi putem maila tumac.beograd@gmail.com. Po pristizanju maila pozvaćemo vas...