Prevod plana i programa nastave

Prevod nastavnih planova i programa (kurikulum) fakulteta i srednjih škola, posebno u oblasti medicine je specijalnost prevodilaca Agencije sudskog tumača Flash. U okviru prevođenja nastavnih planova i programa, posebnu pažnju pridajemo uvažavanju od strane stranih institucija koje vrše procenu validnosti.

Za prevođenje nastavnih planova i programa medicinskih obrazovnih institucija u Srbiji koristimo iskustvo i stručnost sudskog tumača za nemački jezik licenciranog od strane nemačkih institucija, tako da je i validnost prevoda automatski postignuta.

Budući da veliki broj lekara svih specijalnosti, kao i drugih medicinski radnika ima potrebu za prevođenjem nastavnog plana i programa na nemački jezik, nudimo kvalitet, sigurnost i brzinu. Poznato je da su rokovi za predavanje prevedene dokumentacije u nemačkoj ambasadi kratki i ograničeni, pa nema mesta greškama i bespotrebnom gubljenju vremena.

Planovi i programi obrazovnih institucija su uglavnom obimni i zahtevaju vreme za prevod i lekturu, pa molimo sve zainteresovane da na vreme dostave svoje materijale za prevod ili sudsko tumačenje.

Sudski tumači Agencije Flash će učiniti sve da ispoštuju rokove, a u nekim slučejevima i izađu u susret svojom brzinom i profesionalnošću, kako biste vi imali što više vremena za ostale stvari u vezi sa dokumentacijom za ambasade.

Ukoliko želite da se i za vas uradi prevod nastavnog plana i programa sa ili bez overe, molimo pošaljite upit koristeći podatke sa stranice .


OSTALE USLUGE TUMAČA
 • Lektura - lektorisanje prevoda

  Lektura- lektorisanje prevoda

  Lektura, korektura i redaktura prevoda za sve jezike. Pošaljite prevod i veoma brzo ćete dobiti odgovor sa predlogom rešenja i cene...

 • Prevod diploma, svedočanstava, uverenja

  Prevod diploma i ostalih dokumenata za lekare i medicinske sestre

  Prevod diploma, svedočanstava, uverenja i potvrda sa i bez overe u Agenciji sudskog tumača Flash. Prevod i svih ostalih dokumenata na sve jezike...

 • Prevod plana i programa nastave

  Prevod nastavnih planova i programa medicinskih fakulteta za lekare, prevod diploma i svedočanstava za medicinske sestre. Prevod svih stručnih tekstova za sve profesije...

 • Prevod sajtova

  Prevod tekstova za sajtove za sve jezike. Prevođenje tekstova za sajtove se može raditi preuzimanjem postojećih tekstova sa sajta ili slanjem tekstova za sajtove...

 • Sudski tumač za otvaranje firme

  Sudski tumač Beograd - Otvaranje firme u Srbiji i inostranstvu

  Sudski tumač za otvaranje novih firmi stranih državljana u Srbiji i otvaranje firme od strane naših državljana u inostranstvu... Ubrzajte ceo proces pozovite nas na 060 54 55 484 ili 064 944 18 58...

 • Sudski tumač za stručne tekstove

  Sudski prevod stručnih tekstova Beograd

  Sudski tumač za stručne tekstove, prevod sa overom za diplome i svedočanstva je u većini slučajeva obavezan, bilo da se radi o prevodu na srpski ili sa srpskog jezika na bilo koji drugi jezik...

 • Sudski tumač za sve jezike

  Sudski tumač Beograd - Sudski prevod sa overom Beograd

  Sudski tumači Agencije Flash su vrhunski stručnjaci u oblasti prevoda, a prevod sa overom se može raditi sa bilo kog na bilo koji jezik. Pozovite nas i uverite se u mogućnosti naših sudskih tumača...

 • Sudski tumač za ugovore

  Sudski tumač za ugovore-Prevod ugovora sa overom Beograd

  Sudski tumači u Agenciji Flash su takođe specijalizovani i za prevod ugovora svih vrsta. Prevod ugovora sa overom sudskog tumača je moguć na bilo koji jezik, veoma povoljno i brzo...

 • Sudski tumač za venčanja

  Sudski tumač za venčanja-Prisustvo sudskog tumača na venčanju

  Sudski tumač, odnosno njegovo prisustvo, je u nekim slučajevima obavezno prilikom sklapanja brakova pred zvaničnim institucijama. Sudski tumač-prevodilac Agencije Flash je tu za vas...

 • Pošaljite fajl za prevod

  Sudski tumač Beograd - prevod poslatih fajlova

  Slanje fajla ili fajlova za prevod ili sudsko tumačenje možete uraditi putem maila tumac.beograd@gmail.com. Po pristizanju maila pozvaćemo vas...