Prevod diploma, svedočanstava, uverenja

Prevod diploma i ostalih dokumenata za lekare i medicinske sestre

Prevođenje diploma, svedočanstava i raznih uverenja može je veoma važan posao i mi u agenciji sudskog tumača Flash posebnu pažnju poklanjamo upravo ovoj vrsti dokumenata.Diplome, svedočanstva i uverenja se uglavnom prevode kada se radi o podnošenju dokumentacije za radnu vizu, vizu za nastavak školovanja u inostranstvu, nostrifikaciju ili lečenje u inostranstvu. U delu sudskog tumačenja i prevođenja diploma, svedočansatava i uverenja nema mesta grešci.

Agencija sudskog tumača Flash vrši prevođenje diploma i svedočanstava profesionalno, kvalitetno, brzo i efikasno.

U sklopu prevođenja diploma, svedočanstava i uverenja Agencija Flash može uraditi:

 • Prevod diploma srednje škole ili fakulteta
 • Prevod svedočanstava osnovnih i srednjih škola svih profila
 • Prevod uverenja o položenim ispitima i prevod medicinskih uverenja
 • Prevod nastavnih planova i programa fakulteta
 • Prevod nastavnih planova i programa srednjih škola
 • Prevod radnih knjižica i sertifikata, odnosno licenci
 • Prevod izvoda iz matične knjige rodjenih i venčanih
 • Prevod uverenja o državljanstvu
 • Prevod uverenja suda o nepostojanju procesa ili kažnjavanja
 • Prevod potvrda o redovnom školovanju
 • Prevod vozačkih dozvola svih kategorija

Diplomu, svedočanstvo, uverenje i sl., možete nam poslati putem maila ili pošte, a stručnjaci u oblasti prevoda će vrlo brzo odgovoriti sa mogućnostima, rokovima i cenom prevoda.

Plaćanje prevoda diplome, svedočanstva ili uverenja i potvrda možete izvršiti na više načina, a u dogovoru sa Agencijom Flash.

Više informacija možete saznati u direktnom kontaktu mailom ili telefonom koristeći podatke na stranici kontakt za prevod diploma, svedočanstava i uverenja...


OSTALE USLUGE TUMAČA
 • Lektura - lektorisanje prevoda

  Lektura- lektorisanje prevoda

  Lektura, korektura i redaktura prevoda za sve jezike. Pošaljite prevod i veoma brzo ćete dobiti odgovor sa predlogom rešenja i cene...

 • Prevod diploma, svedočanstava, uverenja

  Prevod diploma i ostalih dokumenata za lekare i medicinske sestre

  Prevod diploma, svedočanstava, uverenja i potvrda sa i bez overe u Agenciji sudskog tumača Flash. Prevod i svih ostalih dokumenata na sve jezike...

 • Prevod plana i programa nastave

  Prevod nastavnih planova i programa medicinskih fakulteta za lekare, prevod diploma i svedočanstava za medicinske sestre. Prevod svih stručnih tekstova za sve profesije...

 • Prevod sajtova

  Prevod tekstova za sajtove za sve jezike. Prevođenje tekstova za sajtove se može raditi preuzimanjem postojećih tekstova sa sajta ili slanjem tekstova za sajtove...

 • Sudski tumač za otvaranje firme

  Sudski tumač Beograd - Otvaranje firme u Srbiji i inostranstvu

  Sudski tumač za otvaranje novih firmi stranih državljana u Srbiji i otvaranje firme od strane naših državljana u inostranstvu... Ubrzajte ceo proces pozovite nas na 060 54 55 484 ili 064 944 18 58...

 • Sudski tumač za stručne tekstove

  Sudski prevod stručnih tekstova Beograd

  Sudski tumač za stručne tekstove, prevod sa overom za diplome i svedočanstva je u većini slučajeva obavezan, bilo da se radi o prevodu na srpski ili sa srpskog jezika na bilo koji drugi jezik...

 • Sudski tumač za sve jezike

  Sudski tumač Beograd - Sudski prevod sa overom Beograd

  Sudski tumači Agencije Flash su vrhunski stručnjaci u oblasti prevoda, a prevod sa overom se može raditi sa bilo kog na bilo koji jezik. Pozovite nas i uverite se u mogućnosti naših sudskih tumača...

 • Sudski tumač za ugovore

  Sudski tumač za ugovore-Prevod ugovora sa overom Beograd

  Sudski tumači u Agenciji Flash su takođe specijalizovani i za prevod ugovora svih vrsta. Prevod ugovora sa overom sudskog tumača je moguć na bilo koji jezik, veoma povoljno i brzo...

 • Sudski tumač za venčanja

  Sudski tumač za venčanja-Prisustvo sudskog tumača na venčanju

  Sudski tumač, odnosno njegovo prisustvo, je u nekim slučajevima obavezno prilikom sklapanja brakova pred zvaničnim institucijama. Sudski tumač-prevodilac Agencije Flash je tu za vas...

 • Pošaljite fajl za prevod

  Sudski tumač Beograd - prevod poslatih fajlova

  Slanje fajla ili fajlova za prevod ili sudsko tumačenje možete uraditi putem maila tumac.beograd@gmail.com. Po pristizanju maila pozvaćemo vas...